Statut

PLAN-VISION


- Statut -


WSTĘP:


Firma Plan-Vision jest firmą prywatną, której założycielem i właścicielem jest architekt Jarosław Hałupka. Istnieje od roku 1997 i początkowo związana była przede wszystkim z szeroko rozumianym projektowaniem architektonicznym. Jej właściciel posiada gruntowne wykształcenie techniczne, które determinuje działalność firmy w kierunku obsługi procesu projektowo- wykonawczego obiektów budowlanych.


- Liceum Konserwacji Zabytków przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu.
- Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
- Studia Podyplomowe na kierunku Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego na Politechnice Warszawskiej.
- Kurs Zarządzania Nieruchomościami w Krakowskim Instytucie Nieruchomości.
- Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr. 11/04/SLOKK wydane przez Śląską Okręgową Izbę Architektów do której przynależy.

________________________________________________________________


I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.


Firma posiada zhierarchizowaną strukturę zatrudnienia, na której czele występuje:

II. Siedziba, teren działalności


Firma Plan-Vision posiada siedzibę w Katowicach a terenem zaangażowania jej głównego potencjału usługowego związanego ze specjalizacją w dziedzinie przeglądów technicznych budynków, jest obszar województwa śląskiego. Pozostałe aspekty działalności gospodarczej związane z szeroko rozumianą obsługą inwestycyjną procesu budowlanego nie posiadają swojego ograniczenia terenu działalności.III. Cele statutowe


Celami statutowymi firmy Plan-Vision są:

1. Utrzymanie pozycji regionalnego lidera na rynku obsługi technicznej nieruchomości w zakresie przeglądów technicznych budynków oraz stały rozwój techniczny służący wzmocnieniu konkurencyjności.

w tym:

1.1. Kontynuacja działalności gospodarczej skupiającej się na specjalizacji w wykonywaniu przeglądów technicznych budynków.

1.2. Działalność propagatorska i doradcza w zakresie metodologii i praktyki w procesie wykonywania przeglądów technicznych.

1.3. Stały rozwój w zakresie pozyskiwania nowych doświadczeń, jakości pracy oraz poszerzania bazy sprzętowo- badawczej.

1.4. Działalność dydaktyczna w postaci pozyskiwania nowej kadry specjalistów i przygotowania jej do działań związanych z przeglądami technicznymi w tym: kursy, szkolenia, wdrażanie do pracy w zespole kontrolnym.

1.5. Działania marketingowe w kierunku pozyskiwania nowych klientów w tym między innymi aktywne wsparcie zarządców nieruchomości i właścicieli budynków w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i ich zmian, regulujących prawa i obowiązki dotyczące obsługi technicznej nieruchomości w tym:

1.5.1. Uruchomienie newslettera- działalność publikacyjna i informacyjna.
1.5.2. Stworzenie wielowątkowej strony internetowej obejmującej kompendium wiedzy o przeglądach technicznych i tematyce ogólnobudowlanej.
1.5.3. Bieżąca wymiana informacji.

1.6. Produkcja i dystrybucja oprogramowania „Plan-Vision”, służącego wspomaganiu procesu zarządzania nieruchomościami.

1.7. Implementacja na jednostkach klientów gotowego systemu bazodanowego.

1.8. Dbałość o stały rozwój i unowocześnianie systemu komputerowego, prowadzenie upgrejdów, update-ów oraz nowych, ulepszonych wersji oprogramowania.

1.9. Stała aktualizacja programu w aspekcie pojawiających się nowych przepisów prawnych.

1.10. Szkolenia dla klientów w zakresie obsługi oprogramowania.

2. Utrzymywanie pozostałych, pobocznych form działalności gospodarczej związanych rynkiem szeroko rozumianej obsługi inwestycyjnej.

w tym kontynuacja działań związanych z wykonywaniem:

2.1. Ekspertyz technicznych

2.2. Projektów budowlanych.

2.3. Koncepcji architektonicznych i urbanistycznych.

2.4. Studiów i planów zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Opinin technicznych.