Przeglądy techniczne - 5 letnie

Uprawnienia zespołu kontrolnegoAutor:

ZAKRES UPRAWNIEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH - PIĘCIOLETNICH.
I. Estetyka budynku i otoczenia.

- uprawnienia- budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

- kwalifikacje podstawowe- wykształcenie wyższe, studia na kierunku architektura i urbanistyka.


II. Konstrukcja budynku

- uprawnienia- budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania lub do prowadzenia robót budowlano- montażowych.
- kwalifikacje podstawowe- wykształcenie wyższe, studia na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcyjnej.
- kwalifikacje pomocnicze- wykształcenie średnie na kierunku technik budownictwa w specjalności konstrukcyjnej.


III. Instalacja elektryczna.

- uprawnienia- budowlane w specjalności elektro- energetycznej lub wykonawcze D- dozorowe.
- kwalifikacje podstawowe- wykształcenie wyższe, studia na kierunku instalacje elektryczno- energetyczne.
- kwalifikacje pomocnicze- wykształcenie średnie na kierunku instalacje elektryczno- energetyczne.

IV. Instalacja odgromowa.

- uprawnienia- tak jak w części instalacja elektryczna.
- kwalifikacje- tak jak w częsci instalacja elektryczna.