Ekspertyzy

Katowicka 2Autor: PlanVision

Budynek zabytkowy pochodz±cy z okresu przełomu XIX i XX wieku, znajduj±cy się w ¶cisłym ¶ródmie¶ciu miasta Bytomia. Ekspertyza stanu technicznego wykonana w 2007 roku ze względu na zły stan techniczny spowodowany wpływem eksploatacji góniczej.
Budynek wymaga pilnych działań remontowych.