Ekspertyzy

Katowicka 4Autor: PlanVision

Budynek pochodz±cy z przełomy XIX i XX wieku, wzniesiony w Bytomiu w obszarze ¶cisłego, zabytkowego ¶ródmie¶cia miasta. Poddany ekspertyzie stanu technicznego w roku 2005. Obecnie tymczasowo zabezpieczony przed skutkami niebezpiecznych uszkodzeń oczekuje na pilny remont kapitalny.
Na uwagę zasługuje położenie budynku, który zlokalizowany jest w bezpo¶rednim s±siedztwie centrum miasta.